นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

การจำแนกประเภทด้วย KNN

วันนี้จะมาแนะนำอัลกอริธึมการจำแนกประเภทที่เรียกว่า K-nearest neighbours (KNN) หรือขั้นตอนวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด K ตัว ข้อมูลที่นำมาจำแนกเพื่อเป็น demo คือ Iris data set เป็นข้อมูลดอกไม้ 3 ประเภท

บทความอยู่ที่ http://nbviewer.ipython.org/url/wittawat.com/upload/iris-knn-analysis.ipynb

หากต้องการรายละเอียดตรงไหน เชิญ comment ด้านล่างครับ

Wittawat Jitkrittum

I am interested in machine learning and its practical applications. I am studying for a PhD at Gatsby Unit, University College London.
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply