นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

เส้นทางสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Road Ahead to be Data Scientist)

 

 

 

 

 

1501248_695030097222953_7490990194188037240_o

Chakkrit Tantithamthavorn

Data Science Technology Evangelist at datascience.in.th
I'm a data science lover. I believe that data science could bring a huge benefit to your organization. I'm a hard problem solver. I'm crazy and expert in statistical modelling. I always talk with R and Python. I'm hungry in data. Check out my full CV at http://chakkrit.com
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply