นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
Screen Shot 2014-12-03 at 5.04.20 PM

ใช้ Big Data ต่อสู้กับ Ebola

Ebola เป็นโรคที่ร้ายแรงและเป็นที่กำลังพูดถึงอย่างกว้างขวางในตอนนี้  การรู้ทันโรคนี้ก็สามารถช่วยให้เรา ต่อสู้และป้องกัน ได้อย่างทันถวงที แล้ว Big Data มันสามารถช่วยเรารู้ทันโรคนี้ได้อย่างไร?

1. สร้างแผนที่การเกิดโรคจากข้อมูลข่าวสาร

Healthmap คือ เว็บไซต์ที่สร้างแผนที่ของการเกิดโรคร้ายต่างๆ โดยใช้ข้อมูลจากข่าวสาร, บล็อคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เผยแพร่ตามโซเชี่ยลมีเดีย เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าโรค Ebola นี้ได้กระจายไปที่ใดบ้าง ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถเผยแพร่การกระจายตัวของโรค ก่อนที่จะองค์กรอนามัยโรค (WHO) จะเผยแพร่ แผนที่จริงออกมา

2. แจ้งเตือนเมื่อขาดแคลนทรัพยากรในการรักษา

การร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลโดยการแชร์ข้อมูลร่วมกัน ทำให้การแจกจ่ายอุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆและการรักษาสามารถทำได้ทันเวลา เช่นข้อมูลที่ได้จากโรงพยาบาลเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารักษาโรค Ebola ก็สามารถบอกได้ว่า อุปกรณ์การรักษาที่สำคัญต่างๆ ควรจะกระจายให้กับที่ใด มากน้อยเพียงใด

3. ทำนายการเกิดกระจายตัวของโรค

การรู้ทันว่าโรคร้ายจะกระจายตัวไปที่ใด เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมและป้องกันโรคได้ และนี้เป็นเหตุผลให้ บริษัทโทรศัพท์มือถือในประเทศอัฟริกาให้ข้อมูลของการเคลื่อนที่ของผู้ใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะสังเกตุว่าโรคนี้แพร่กระจายได้อย่างไร

แปลจาก: Big Data Innovation Magazine

 

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply