นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
BigDataDownfalls_POSTIMG

7 คำถามที่จะบอกว่า คุณพร้อมเป็น Data Scientist หรือไม่

สำหรับผู้ที่อยากจะเป็น Data Scientist แต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนดี วันนี้เลยมาแปลบทความเกี่ยวกับการเลือกคนเข้ารับตำแหน่ง Data Scientist ในต่างประเทศมาให้ค่ะ ถ้าเราพัฒนาตัวเองให้มีทักษะตามนี้ เชื่อได้เลยว่าอาชีพนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน มีอะไรบ้างไปดูกัน

 1. คุณมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
  ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถของการวิเคราะห์หรือแปลข้อมูล แต่ Data Scientist ควรจะต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ด้วยเช่นกัน  นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Data Scientist นั้นแตกต่างจากนักสถิติ เนื่องจาก Data Scientist จะต้องสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อที่เก็บเกี่ยวข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ แต่นักสถิติจะใช้เพียงชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ ดังนั้นหากคุณมีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ก็อย่าลืมที่จะเพิ่มความสามารถของตัวเองด้านการเขียนโปรแกรม และเก็บเกี่ยวข้อมูลด้วยนะ
 2. คุณเก่งการวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลือใคร หรือเป็นประโยชน์ในด้านใดบ้าง? (เพื่อคอมพิวเตอร์ หรือ เพื่อผู้ใช้)
  ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสองกลุ่มหลัก คือ เพื่อคอมพิวเตอร์ และเพื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ machine learning เพื่อจะแนะนำการแสดง Ads ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Automatic stock trades การวิเคราะห์ประเภทนี้จะถูกจัดกลุ่มเป็น วิเคราะห์เพื่อคอมพิวเตอร์ ในทางกลับกัน ถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์ประเภทนี้จะถูกจัดกลุ่มเป็นวิเคราะห์เพื่อผู้ใช้  ซึ่งการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มเราก็จะใช้ทักษะการวิเคราะห์และการเล่าเรื่องจากข้อมูลที่ต่างกัน
 3. คุณสามารถยกตัวอย่างที่ชัดเจนได้หรือไม่ว่า Data Science สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร
  เมื่อ Data Scientist คือผู้ที่จะมาช่วยยกระดับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆให้ดียิ่งขึ้น แน่นอน Data Scientist ก็ต้องสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆที่มีอยู่จริง และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย data ที่มี
 4. คุณมีทักษะด้านการสื่อสารหรือไม่?
  โดยทั่วไป นักวิทยาศาสตร์มักจะถูกมองว่าเป็นพวกที่ฉลาดเป็นกรด แต่พูดไม่เก่ง(หรือพูดไม่รู้เรื่อง)เอาซะเลย แต่ข้อจำกัดนี้จะต้องไม่มีใน Data Scientist เนื่องจากอาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ดังนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ Data Scientist ควรจะต้องมีความสารมารถในเล่าเรื่องจากข้อมูลให้ฟังเข้าใจง่ายๆ โดยอาจจะใช้ Visualization เข้ามาช่วย
 5. คุณเปิดใจกว้างและมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่?
  ข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันนั้นช่างมาไวและไปไวมากๆ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในสาขานี้จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆเสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด Data Scientist จะต้องสามารถมองการณ์ไกลเพื่อจะสร้างนวัตกรรมใหม่ และไม่ยึดติดอยู่ที่ระบบขั้นตอนเดิมๆ
 6. คุณมีระบบความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์หรือไม่?
  Data Scientist ก็คือนักวิทยาศาตร์ที่ใช้ Scientific model บนข้อมูล ดังนั้น Data Scientist จะต้องมีกรอบความคิดแบบเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ คือสามารถออกแบบการทดลองต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัลกอริทึ่มหรือวิธีการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆได้สูงสุด
 7. คุณมีความเข้าใจด้านธุรกิจมากน้อยเพียงใด?
  นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับ Data Scientist คือความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจ คุณจะต้องเข้าใจว่าข้อมูลจะมีผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไรและในด้านใด ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยเพิ่มผลกำไร, สามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User Experience) หรือแม้แต่ช่วยบริหารพนักงานในองค์กร  ดังนั้น Data Scientist ที่มีพื้นฐานด้านนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตรงจุดมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

บทความนี้แปลจาก “How To Identify A Good/Bad Data Scientist In A Job Interview?”

ต้นฉบับรูปภาพ คลิกที่นี้

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply