นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

8 ขั้นตอนการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบง่ายๆ

วันนี้ลองมาดู 8 ขั้นตอนง่ายๆ ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง

ลองมาดูนิยามสั้นๆก่อนว่า นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลคือใคร????

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ คนที่เก่งในวิชาสถิติมากกว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ทั่วๆไป และเก่งในวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากกว่านักสถิติทั่วๆ ไป

8 ขั้นตอนง่ายๆ มีดังนี้

  1. เก่งในวิชาสถิติ คณิตศาสตร์ และ การทำเหมืองข้อมูล
  2. รู้วิธีการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา R, Python, SAS, SPSS
  3. เข้าใจเรื่องระบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี เช่น MySQL, PostgreSQL, Cassandra, MongoDB, COuchDB
  4. เก่งในเรื่อง Cleaning Data และ Data Visualization
  5. เข้าใจในเรื่อง BIg Data และใช้ Hadoop / MapReduce เป็น
  6. เคยมีประสบการณ์การทำงานกับ Data Scientist มาก่อน อาจจะลองแข่งกันใน Kaggle ดูก็ได้
  7. ฝึกงาน / เข้า Bootcamp
  8. ติดตามความเคลื่อนไหวของ Community

 

How-to-become-a-data-scientist

Chakkrit Tantithamthavorn

Data Science Technology Evangelist at datascience.in.th
I'm a data science lover. I believe that data science could bring a huge benefit to your organization. I'm a hard problem solver. I'm crazy and expert in statistical modelling. I always talk with R and Python. I'm hungry in data. Check out my full CV at http://chakkrit.com
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply