นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

แนะนำหนังสือ An Introduction to Statistical Learning with Applications in R

วันนี้จะมาแนะนำหนังสือ An Introduction to Statistical Learning with Applications in R พร้อม Video Lecture ยาว 15 ชั่วโมง ที่สำคัญ ฟรีครับผม

ISL Cover 2

ดาวโหลด PDF

 

Chapter 1: Introduction (slides, playlist)

Chapter 2: Statistical Learning (slides, playlist)

Chapter 3: Linear Regression (slides, playlist)

Chapter 4: Classification (slides, playlist)

Chapter 5: Resampling Methods (slides, playlist)

Chapter 6: Linear Model Selection and Regularization (slides, playlist)

Chapter 7: Moving Beyond Linearity (slides, playlist)

Chapter 8: Tree-Based Methods (slides, playlist)

Chapter 9: Support Vector Machines (slides, playlist)

Chapter 10: Unsupervised Learning (slides, playlist)

Chakkrit Tantithamthavorn

Data Science Technology Evangelist at datascience.in.th
I'm a data science lover. I believe that data science could bring a huge benefit to your organization. I'm a hard problem solver. I'm crazy and expert in statistical modelling. I always talk with R and Python. I'm hungry in data. Check out my full CV at http://chakkrit.com
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply