นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
data-science-skills-network1-e1417010633616

รวม 10 ทักษะที่ Data Scientist ควรจะมี พร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้

10 ทักษะต่อไปนี้เกิดจากการรวบรวมจากทักษะของ Data Scientist ใน LinkedIn มีอะไรบ้างไปดูกัน..

1. Analytics – the SAS Enterprise Business Intelligence Course

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Business Intelligence ทาง SAS เปิดคอร์สเรียนให้เรียนรู้กันตั้งแต่พื้นฐาน

2. Machine Learning – Coursera’s Machine Learning

ใน Coursera มีคอร์สสอน Machine Learning สอนโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Standford, หัวหน้าทีมนักวิทยาศาตร์ของ Baidu, และ data scientists แนวหน้าอีกหลายๆคน โดยคอร์สนี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Data Mining, Pattern Recognition, Supervised & Unsupervised learning, และใช้ปัญหาที่มีอยู่จริงมาเป็นตัวอย่างในการเรียน แต่ตอนนี้ยังไม่มีคอร์สสำหรับปี 2015 หากสนใจเรียนสามารถลงทะเบียนรอไว้ก่อนได้

3. Statistics- Google Tech Talks’ Stats 202

สำหรับลิงค์นี้เป็นคลิป Youtube ความยาว 5 ชั่วโมงที่สอนเกี่ยวกับ Exploring & Visualizing data, association analysis, classification, และ clustering.

4. R- Coursera’s Computing for Data Analysis

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม R ทางมหาวิทยาลัย John Hopkins ได้เปิดคอร์สสอน R Programming ซึ่งเป็น 1 ใน 9 คอร์สสำหรับ Data Science ภายในคอร์ส R programming นี้จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน R สำหรับ Effective data analysis, การใช้งานแพกเกจต่างของ R และ การสร้างกราฟ

5. Python- Codecademy

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Python สามารถเข้าไปเรียนคอร์สได้ที่ Codecademy คอร์สนี้มีความยาว 13 ชั่วโมงที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Systax, Console Output, Loops, List และอื่นๆ

6. SQL- GalaXQL

จริงๆแล้วมีหลายที่เปิดสอน SQL ฟรี แต่ถ้าหากสนใจเรียน SQL แบบสนุกๆและมี Interactive ไปลองเล่นได้ที่ GalaXQL ซึ่งเป็น visual platform ที่มีบทเรียนต่างๆ เกี่ยวกับ SQL และการใช้ฐานข้อมูล

7. Algorithms- Udacity’s Intro to Algorithms

คอร์สสอน Algorithm ของ Udacity นี้เน้นไปที่การวิเคราะห์ social network คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยว Recursion replacement, pairwise connectivity, heaps, และตัวอย่างโจทย์มากมายเกี่ยวกับ social network ให้ลองเล่นกัน

8. Hadoop- Udemy’s “Become a Certified Hadoop Developer”, Hortonworks

คอร์สของ Udemy นี้จะสอน Hadoop ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงมีความชำนาญในการใช้ Hadoop หรือ คอร์สของ Hortonworks ก็น่าสนใจเช่นกัน

9. Data Mining- Coursera’s “Pattern Discovery in Data Mining”

คอร์สนี้สอนโดยมหาวิทยาลัย Illinois โดยจะแนะนำความรู้เบื้องต้นของ data mining algorithms, concept และ challenge

10. MATLAB- MIT’s Introduction to MATLAB

มหาวิทยาลัย MIT เปิดคอร์สสอน MATLAB ระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่จะแนะนำการใช้งาน toolboxes ของ MATLAB และยังมีโจทย์ต่างๆที่จะช่วยฝึกทักษะการใช้งานของเราได้

บางคอร์สที่แนะนำมีทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายถ้ามีคอร์สอื่นๆที่ฟรีมาแนะนำและแบ่งปันกันด้วย และหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ

หากถูกใจ อย่าลืมช่วยกันแบ่งปันข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนๆนะ

แปลจาก : http://dataconomy.com/top-10-data-science-skills-and-how-to-learn-them/?utm_content=buffer053fa&utm_medium=social&utm_source=linkedin.com&utm_campaign=buffer

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply