นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
If Python, SQL, SAS and R were vehicles

ถ้าเปรียบ R, Python, SAS, และ SQL เป็นรถยนต์ มันจะเป็นอย่างไร?

 

If Python, SQL, SAS and R were vehicles

 

Python – รถครอบครัว เหมาะสำหรับใช้งานทุกวัน เครื่องมืออำนวนความสะดวกพร้อม ไม่เร็วหรือเซ็กซี่ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นป่ะ?

SQL – รถคลาสสิค เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1970 ไม่มีอะไรใหม่หรือทันสมัย แต่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ถ้ามีการดูแลที่ดี

SAS – รถคันหรู มีคุณภาพ แต่ราคาก็สูงเหมือนตามเหมือนกัน

R – รถบินได้! มีประสิทธิภาพ แต่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะใช้ได้

แปลจาก: http://www.kdnuggets.com/2014/12/if-programming-languages-were-vehicles-r-sas-sql.html

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply