นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
Plankton-Diagram3-lg

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันด้าน Data Science ชิงเงินรางวัลกว่า 6 ล้านบาท!!

National Data Science Bowl หรือ NDSB เป็นการแข่งขันออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจและชำนาญด้าน data science ซึ่งมีเพื่อพัฒนาอัลกอริทึ่มศึกษาชีววิทยาทางทะเลและมหาสมุทร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลา 90 วันสำหรับสร้างอัลกอริทึ่ม และเงินรางวัลรวมสำหรับผู้ชนะมากถึง $175,000 หรือประมาณ 5.77 ล้านบาท

Plankton-Diagram3-lg

ปัญหาสำหรับการแข่งขันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะได้รับรูปภาพของแพลงตอน (Plankton) จำนวน 100,000 ภาพจาก Hatfield Marine Science Center และจะต้องพัฒนาอัลกอริทึ่มที่สามารถวิเคราะห์และแยกแยะแพลงตอนในรูปภาพเหล่านั้นแบบ real-time หรือว่าง่ายๆ ก็คือสร้างระบบรู้จำใบหน้า (facel recognition) ของเจ้าแพลงตอนนั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม https://www.kaggle.com/c/datasciencebowl

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply