นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
Screen Shot 2014-12-14 at 2.37.45 PM

โปรแกรม R สุดยอด Tool ที่มีประสิทธิภาพทางด้านสถิติและถูกใช้มากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูล

R

 

 

Chakkrit Tantithamthavorn

Data Science Technology Evangelist at datascience.in.th
I'm a data science lover. I believe that data science could bring a huge benefit to your organization. I'm a hard problem solver. I'm crazy and expert in statistical modelling. I always talk with R and Python. I'm hungry in data. Check out my full CV at http://chakkrit.com
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply