นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

SAS เผยโฉมโซลูชั่นส์อนาไลติกส์บนระบบ Hadoop แบบวัฏจักรและอัจฉริยะที่สุดของโลก

“แซส” (SAS) ผู้นำตลาดซอฟท์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นส์เชิงนวัตกรรมทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของลูกค้าผ่านข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อผลตอบรับที่ดีที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด ทั้งนี้ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์นานับประการของระบบฮาดูป (Hadoop) รวมถึงอัตราการเติบโตของการใช้งานในระบบฮาดูปทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการที่ระบบฮาดูปสามารถลดการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และ สามารถเรียกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลแบบเดิม จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าระบบอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ทางแซสจึงผลิตซอฟท์แวร์โซลูชั่นส์ต่างๆ เพื่อรองรับการทำงานบนฮาดูปเพื่อตอบสนองต่อองค์กรธุรกิจที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยด้านบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลบนฮาดูปแล้วยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีตลอดจนสามารถแสดงผลวิเคราะห์อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และง่ายต่อการเข้าใจผ่านอุปกรณ์แอพพลิเคชั่นต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบวัฏจักร (Life Cycle) อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดของอนาไลติกส์บนระบบฮาดูปที่มีในขณะนี้ สำหรับประเทศไทยนั้น องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีข้อมูลของลูกค้าอย่างมหาศาล อาทิ สถาบันการเงิน/ธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐบาลบางแห่ง ต่างเริ่มเห็นความสำคัญของการใช้ระบบฮาดูปมากขึ้นและมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไปพร้อมๆกับการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SONY DSC

มร.ไลฟง ทราน นักกลยุทธ์เชิงเทคโนโลยีระดับภูมิภาค (Mr.LaiPhong Tran, Regional Technology Strategist of SAS Institute Inc.) กล่าวว่า “หนึ่งในเทรนด์ของเทคโนโลยีในปี 2015 ระบุโดยการ์ทเนอร์ (Gartner) คือเรื่องของอนาไลติกส์หรือการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีปัจจัยเรื่องขนาดของข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง คือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ขณะนี้เทคโนโลยีฮาดูปกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกซึ่งคาดว่าตลาดฮาดูปในปี 2020 อาจมีมูลค่าถึง 50.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตลาดฮาดูปเองนั้นยังแบ่งออกเป็นซอฟท์แวร์ฮาดูปและฮาร์ดแวร์ฮาดูป ผู้ที่ใช้ฮาดูปนั้นมีหลากหลายภาคส่วน เช่น ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการเงิน ภาครัฐ การค้าและการขนส่ง ไอที สื่อและบันเทิง กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล เป็นต้น ในต่างประเทศนั้นการใช้เทคโนโลยีฮาดูปในส่วนภาครัฐ สร้างรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพราะภาครัฐต้องจัดการข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับประชาชนในประเทศ สำหรับเทคโนโลยีของแซสกับฮาดูปนั้น เนื่องด้วยฮาดูปไม่มีฟังก์ชันอนาไลติกส์ และแซสเป็นผู้นำและผู้ให้บริการด้านนี้ ทำให้การทำงานร่วมกันสามารถประสานเข้าด้วยกันแบบวัฏจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในด้านอนาไลติกส์ แซสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่หนึ่งในด้านนี้ได้สร้างเทคโนโลยีอนาไลติกส์บนฮาดูปโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถทำงานบนฮาดูปได้ทั้งวัฏจักรของการวิเคราะห์ ตั้งแต่การเข้าถึงของข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างโมเดล จนไปถึงการประเมินผลและติดตามการทำงานของโมเดล นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเข้ากันได้ดีกับระบบฮาดูปในรูปแบบคู่ขนานกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต”

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการแซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบัน เทรนด์การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลบนระบบฮาดูป (Hadoop) กำลังเป็นที่นิยมและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในโลกดิจิตอล ดังนั้นแซส (SAS) ซึ่งมีเทคโนโลยีโซลูชั่นส์อนาไลติกส์ที่สามารถทำงานบนระบบฮาดูปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนี้ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รวมถึงภาคธุรกิจต่างๆได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) กำลังเป็นปัญหาหลักของทุกธุรกิจขนาดใหญ่ในการประมวลผลจากข้อมูลที่มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบฮาดูปจึงเปรียบเสมือนคำตอบสุดท้ายที่จะช่วยในการประมวลผลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำมากที่สุดและเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ ซึ่งแซสบนระบบฮาดูปจะช่วยองค์กรต่างๆในประเทศไทยได้ ในหลายทาง อาทิ การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกมากขึ้น, การทำการตลาดแคมเปญต่างๆที่ตรงความต้องการของลูกค้า, การลดและการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ, การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร เป็นต้น”

 เกี่ยวกับบริษัทแซส บริษัท แซส เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นส์เชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework ทำให้บริษัท แซส สามารถช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าผ่านการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีและรวดเร็วขึ้น สำหรับจำนวนลูกค้าที่ได้นำโซลูชั่นของแซสไปใช้แล้วนั้นมีมากกว่า 70,000 แห่งทั่วโลก และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น “พลังแห่งการรอบรู้” (The Power to Know®) สำหรับลูกค้าทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sas.com/thailand

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply