นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

SAS vs. R vs. SPSS เลือกภาษาไหนดีสำหรับ Data Science?

Statistical Language Wars: SAS vs. R vs. SPSS

ไม่รู้ว่าจะเลือก tool อันไหนดี ลองดู infographic เปรียบเทียบกันค่ะ

SAS_R_SPSS

 

ที่มา: datacamp.com

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply