นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
unnamed1

เก่าไปใหม่มา Data Science ในปี 2015 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง!?

สวัสดีปีใหม่ค่ะ เริ่มต้นโพสแรกของปี 2015 แน่นอนควรจะเป็นสรุปแนวทางของ Data Science จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงและมาแรงในปี 2015 นี้บ้าง มาดูกัน!

(อ่านฉบับแปลได้ที่ด้านล่าง)
Whats_Hot2015

1.  หัวหน้าทีมข้อมูลสารสนเทศ (Chief Information Officer) → หัวหน้าทีม Data Science (Chief Data Scientist)

สมัยก่อน องค์กรต่างๆจะมีทีมข้อมูลสารสนเทศเพื่อคอยเก็บข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดูแล เลือกซื้อระบบไอทีต่างๆ ในปี 2015 นี้ทีม Data Science น่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการช่วยองค์กรตัดสินใจเลือกซื้อระบบไอที โดยใช้ข้อมูลขององค์กรเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

2. ทีม Data Science แบบแยก → ทีม Data Science แบบร่วม

ในปี 2015 องค์กรน่าจะเริ่มจัดทีม Data Science ให้กระจายตัวอยู่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรมากยิ่งขึ้น แทนที่จะจัดหน่วยงานสำหรับ Data Science โดยเฉพาะแยกออกมา

3. คลังข้อมูล (Warehoused Data) → ข้อมูลแบบเปิด (Open Data)

ในอนาคต  Open Data น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เมื่อองค์กรต่างๆเริ่มเปิดเผยข้อมูลของตัวเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นใช้วิเคราะห์และหาแนวทางใหม่ๆ ที่สามารถช่วยเหลือองค์กรได้

4. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) → ข้อมูลที่มีคุณภาพ (Rich Data)

ข้อเด่นของ Big Data คือการให้ข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ซึ่งองค์กรสร้างใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ แต่ข้อมูลที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้นักวิเคราะห์ข้อมูลมองข้ามสิ่งสำคัญๆที่แอบซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้น เนื่องจากปริมาณที่มากเกินไปก็เป็นได้ ดังนั้น Rich Data จึงเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นยำมากกว่า

5. ใช้ข้อมูลแค่เพื่อกำไร → ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือสังคม

นอกจาก Data จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรต่างๆสามารถทำผลกำไรได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ในปี 2015 นี้ Data จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

6. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต → ข้อมูลทุกอย่าง

ในอนาคต ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่น่าจะเพียงพออีกต่อไป เพราะเราสามารถดึงข้อมูลได้จากทุกที่ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้

6. ไม่ใช่แค่ Geek อีกต่อไปที่จะรัก Data

เนื่องจาก Data สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytic tools) ก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น Data Scientist จะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ทีม IT อีกต่อไป ในปี 2015 ใครๆก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เพียงแค่ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

7. Data Scientist กับทีมคอมพิวเตอร์ → Data Scientist กับทีมบริหารธรุกิจ

ในปี 2015 ความสามารถของ Data Scientist จะต้องมีมากและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสามารถในการเขียนโปรแกรมก็จะถูกลดความสำคัญลง ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ก็ช่วยให้ตอบคำถามและแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ได้เช่นกัน ซึ่ง Data Scientist ควรจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

แปลจาก http://www.crowdflower.com/blog/data-science-2015-whats-hot-whats-not

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply